Rijekaprojekt - energetika d.o.o. - energetsko certificiranje zgrada

Naša tvrtka ovlaštena je za energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava i
sustav automatske regulacije i upravljanja te provođenje energetskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Ovo ovlaštenje uključuje i ovlaštenje za energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i provođenje svih energetskih pregleda zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom te provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na arhitektonsko-građevinski dio.


Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada

Vremenski okvir za energetsko certificiranje zgrada

Zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene ukupne korisne površine veće od 1000 m² moraju imati energetski certifikat izložen na vidljivom mjestu do 31. prosinca 2012. godine.

Zgrade javne namjene obuhvaćaju:
 • poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba
 • zgrade državnih i drugih upravnih tijela, lokalne i regionalne (područne) samouprave
 • zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima
 • zgrade sudova, zatvora, vojarni
 • zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija
 • zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih institucija
 • zgrade trgovina, restorana i hotela
 • zgrade putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti
 • zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta i telekomunikacijskih centara i slično
 • zgrade visokih učilišta i slično, zgrade škola, vrtića, jaslica, đački i studentski domovi i slično, zgrade domova za starije osobe i slično
 • zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata
 • zgrade kulturnih objekata: kina, kazališta, muzeja i slično
 • zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj djelatnosti

Primjer energetskog certifikata

Uz obvezu stručnog osposobljavanja i usavršavanje svih osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada jamčimo kvalitetu naših usluga!

Kontaktirajte nas ukoliko želite saznati više.