• O našem poduzeću...

    Poduzeće RIJEKAPROJEKT djeluje od 1954. godine, a nastalo je transformiranjem CENTRALNOG BIROA ZA PROJEKTIRANJE (CBP), osnovanog 1947. godine.

    U razdoblju od 1947. do 1954. godine izrađen je znatan broj zapaženih projektnih ostvarenja za obnovu brodogradilišta, a u istom su razdoblju projektirana i nova brodogradilišta, te izrađeni projekti obnove, rekonstrukcije i proširenja pratećih industrija uz brodogradnju.

    Tijekom vremena RIJEKAPROJEKT se razvio u Zavod za projektiranje objekata visokogradnje i niskogradnje s instalacijama, projektiranje industrijskih, privrednih i stambenih objekata, mostova i saobraćajnica, luka i brodogradilišta, hidrotehničkih objekata, energetskih postrojenja, obavljanje geodetskih snimanja, geotehničkih ispitivanja i sondiranja tla.

    Kako nas naći »