Rijekaprojekt - energetika d.o.o.

Poduzeće trenutno ima 7 zaposlenih i uspješno pokriva djelatnost projektiranja i nadzora u području termoenergetskih (strojarskih) instalacija, projektiranja toplinske i zvučne zaštite zgrada te energetskog certificiranja zgrada.

BORIS DRAGIČEVIĆ, dipl.ing.str. - projektant 
Direktor


Rođen u Rijeci 1958. Diplomirao na tehničkom fakultetu u Rijeci 1982. godine, termoenergetsko usmjerenje. Zaposlen u trgovačkom društvu Rijekaprojekt-energetika, d.o.o. od 1983.god. Godine 1988. položio stručni ispit za projektante i radnike koji neposredno rukovode građenjem objekata. Godine 1997. imenovan za direktora tvrtke. Stalni sudski vještak strojarske struke na Trgovačkom sudu u Rijeci od 1998. god. Rješenjem od 1999. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore arhiteka i inženjera u graditeljstvu za stručne smjerove: termoenergetska postrojenja, skladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari, grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode, procesna i ostala postrojenja. 2010. položio program osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom (Modul I i II). Vanjski suradnik Tehničkog fakulteta u Rijeci na Zavodu za termodinamiku i energetiku. Radi kao projektant na poslovima projektiranja i stručnog nadzora energetskih instalacija te energetskog certificiranja zgrada.


BRUNO PERSIĆ, dipl.ing.str. - projektant 


Rođen u Rijeci 1957. Diplomirao na tehničkom fakultetu u Rijeci 1982. godine, termoenergetsko usmjerenje. Zaposlen u trgovačkom društvu Rijekaprojekt-energetika, d.o.o. od 1983. god. Godine 1988. položio stručni ispit za projektante i radnike koji neposredno rukovode građenjem objekata. Stalni sudski vještak strojarske struke na Trgovačkom sudu u Rijeci od 1998. god.
Rješenjem od 1999. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, Hrvatske komore arhiteka i inženjera u graditeljstvu za stručne smjerove: termoenergetska postrojenja, skladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari, grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode, procesna i ostala postrojenja. 2010. položio program osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom (Modul I i II). Radi kao projektant na poslovima projektiranja i stručnog nadzora energetskih instalacija te energetskog certificiranja zgrada.


LUČIJANO RASPOR, dipl.ing.str. - projektant 
Predsjednik Skupštine društva
 


Rođen u Rijeci 1958. Diplomirao na tehničkom fakultetu u Rijeci 1988. godine, studij strojarstva. Zaposlen u trgovačkom društvu Rijekaprojekt-energetika, d.o.o. od 1989. god. Godine 1991. položio stručni ispit za projektante i radnike koji neposredno rukovode građenjem objekata. Stalni sudski vještak strojarske struke na Trgovačkom sudu u Rijeci, od 1998. god. Rješenjem od 1999. upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore arhiteka i inženjera u graditeljstvu,, za stručne smjerove: termoenergetska postrojenja, skladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari, grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode, procesna i ostala postrojenja. 2010. položio program osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom (Modul I i II). Radi kao projektant na poslovima toplinske i zvučne zaštite zgrada te energetskog certificiranja zgrada.


OLGICA VUKOVIĆ, dipl.ing.str. - projektant 


Rođena u Rijeci, 1974 godine. Diplomirala na tehničkom fakultetu u Rijeci 1997. godine, studij strojarstva. Zaposlena u trgovačkom društvu Rijekaprojekt-energetika, d.o.o., od 1997. god. Godine 1999. položila stručni ispit za projektante i radnike koji neposredno rukovode građenjem objekata. Rješenjem od 2001. upisana u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva Hrvatske komore arhiteka i inženjera u graditeljstvu, za stručne smjerove: grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode. Radi kao projektant na poslovima projektiranja energetskih instalacija.


BORNA PARAVIĆ, dipl.ing.str. - projektant 


Rođen u Rijeci 1984. Diplomirao na tehničkom fakultetu u Rijeci 2008. godine, termoenergetsko usmjerenje. Zaposlen u trgovačkom društvu Rijekaprojekt-energetika, d.o.o. od 2009. god. Radi kao projektant suradnik na poslovima projektiranja energetskih instalacija.

 

 


GORAN TURKALJ, str.teh. 


Rođen u Rijeci, 1955. god. Srednju tehničku školu, brodostrojarski smjer, završio 1974. god. u Rijeci. Radio na poslovima strojarskog projektiranja u trgovačkom društvu Teh-projekt-termika, d.o.o. od 1977. god. do 2000. god. Zaposlen u trgovačkom društvu Rijekaprojekt-energetika, d.o.o., od 2000. god na poslovima projektiranja energetskih instalacija.

 


DOLORES MLINAREK, tajnica 


Rođena u Rijeci, 1961. god. CUOITK završila 1979. god. u Rijeci. Zaposlena u trgovačkom društvu Rijekaprojekt-energetika, d.o.o od 1980. god. Radila na poslovima suradnika elektrotehničkih i strojarskih instalacija. Godine 2001. položila stručni spit za obavljanje poslova samostalnog knjogovođe.

 

 


 

Radujemo se zajedničkoj suradnji!