Rijekaprojekt - energetika d.o.o. - projekti

Hoteli, pansioni, casina, ugostiteljski objekti, marine

Hotel "Radisson" (Orašac/Dubrovnik) 
Apartmansko naselje "Dubrovački vrtovi sunca" (Orašac/Dubrovnik)
Hotel "Hilton Imperial" (Dubrovnik)
Hotel "Argentina", (Dubrovnik)
Turističko naselje "Villas Rubin"
Hotel "Astoria" (Zagreb)
Zabavni centar (Rovinj)
Autokamp "Polari" - sanitarni čvorovi (Rovinj)
Autokamp "Veštar" - sanitarni čvorovi (Rovinj)
Hoteli "Odisej", "Orfeus" i "Amor" - rekonstrukcija (Apartm. naselje Zagori/Novi Vinodolski)
Paviljoni "Neptun", "Prometej", "Rekord" (Apartm. naselje Zagori/Novi Vinodolski)
Apartmansko naselje "Zagori" - bazen (Novi Vinodolski)
Palača "Arsan" (Cres)
Hotel "Corinthia" (Baška/Krk)
Hotel "Televrin" (Nerzine/Cres)
Hotel "Eden" - energana (Rovinj)
Hotel "Bevanda" (Opatija)


Sakralni objekti i kulturne ustanove 

"HNK Ivana pl. Zajca" (Rijeka)
Biskupski ordinarij i svećenički dom (Krk)
Kapela Sv. Josipa
Pastoralni centar "Aula Ivana Pavla II." (Rijeka)


Bolnice, zavodi, ordinacije, stacionari

KBC Rijeka - magnetna rezonanca (Rijeka)
Medicinski fakultet Rijeka - laboratorij za sudsku medicinu (Rijeka)
KBC Rijeka - gama kamera (Rijeka)
KBC Rijeka - angio sala (Rijeka)
KBC Rijeka - plinska stanica, lokalitet Kantrida (Rijeka)
Ljekarna "Pivac" (Rijeka)
KBC Rijeka - "Klinika za pedijatriju Kantrida" (Rijeka)
Poliklinika "Medico" (Rijeka)
"Dječja bolnica Kantrida" - CT (Rijeka)
Centar za rehabilitaciju (Rijeka)
"Thalassotherapia" - dijagnostičko - terapijski objekt (Crikvenica)
"Thalassotherapia" - HP medicina - barokomora (Crikvenica)
"Thalassotherapia" - adaptacija praonice (Crikvenica)
Dom Crvenog Križa (Rijeka)
Poliklinika "Budimir" (Rijeka) 
Dom "Lopača" (Rijeka)


Banke

Bjelovarska banka - poslovnica (Rijeka)
Hypo Alpe Adria bank - poslovnica (Viškovo)
Zagrebačka banka - poslovnica (Opatija)
Dalmatinska banka - poslovnica (Rijeka)
Riječka banka- poslovnica (Zagreb)


Odgojno - obrazovne ustanove

Dječji vrtić "Viškovo" (Rijeka)
Osnovna škola "Juraj Klović" (Crikvenica)
Dječji vrtić "Selce" (Selce)
Osnovna škola "Gelsi" - kotlovnica (Rijeka)
Osnovna škola "Brajda" - kotlovnica (Rijeka)
Osnovna škola "San Nicolo" (Rijeka)
Dječji vrtić "Škrljevo" (Škrljevo/Rijeka)
Osnovna škola "Vladimir Nazor" (Crikvenica)
Osnovna škola "Saršoni" (Saršoni/Rijeka) 
Osnovna škola "Petar Zrinski" - Područna škola Tršće (Tršće) 
Tekstilna i trgovačka škola (Bakar) 
Osnovna škola "Bakar" - Područna škola Kukuljanovo (Kukuljanovo) 
Osnovna škola "Viktor Car Emin" (Lovran) 
Osnovna škola "Ivan Mažuranić" (Novi Vinodolski) 
Osnovna škola "Drago Gervais" (Brešca) 
Osnovna škola "Kraljevica" - Područna škola Križišće (Križišće/Rijeka) 
Specijalna škola "Antun Barac" (Crikvenica) 
Osnovna škola "Kostrena" (Kostrena) 
Dječji vrtić "Krk" (Krk)
Osnovna škola "Ivan Goran kovačić" - kotlovnica na biomasu (Delnice)
Učenički dom "Podmurvice" - solarna instalacija za pripremu PTV (Rijeka)
Učenički dom "Kvarner" - solarna instalacija za pripremu PTV (Rijeka)


Sportski i rekreacijski objekti

Sportska dvorana "Gorovo" (Opatija)
Sportsko - rekreacijski centar "Belveder" (Rijeka)
Sportsko društvo "Zamet" (Rijeka)


Telekomunikacijski centri i pošte

Zgrada HT - a, Barčićeva ulica (Rijeka)
MTTC Kozala - II. kat (Rijeka)
Poštanski ured (Jadranovo)


Ministarstva, zavodi i sudovi

Zavod za platni promet (Rijeka)
Zavod za platni promet - poslovnica (Ogulin) 
Zavod za platni promet - poslovnica (Opatija) 
Zavod za platni promet - poslovnica (Cres, Crikvenica, Krk, Senj)


Poslovni i stambeni objekti

Prenoćište "Kantrida" (Rijeka)
Croatia Osiguranje - filijala Rijeka (Rijeka)
Stambeno - poslovna zgrada "Turči 2000" (Krk)
Stambeno - poslovna zgrada "Comet" (Krk)
Granični prijelaz "Pasjak - Starod" (Pasjak) 
Poslovni centar "Viškovo"(Rijeka)
Novigradski lapidarij (Novigrad)
Poslovna zgrada "Ponikve" (Krk)
Upravna zgrada "DI Klana" (Klana/Rijeka)
Obiteljska kuća Ruso (Rijeka)
Višestambena zgrada "Brajdi" (Cres)
Obiteljska kuća Kalem (Rijeka)
Višeobiteljska kuća Komadina (Rijeka)
Višeobiteljske građevine u Marčeljevoj Dragi (Rijeka)
Atlantska plovidba (Dubrovnik)
Villa "Irenea" (Volosko)
Stambeno - poslovna zgrada "Pod Kaštelom" (Rijeka)
"Novi List" - prostori rotacije (Rijeka)
Centar obrane od poplava (Otočac)
Poslovni prostori HEP-a (Cres - Lošinj)
Stambeno - poslovna građevina "Viškovo" (Rijeka)
Stambeno - poslovna građevina "Srdoči" (Rijeka)
Poslovni centar "Nikas" (Matulji/Rijeka) 
Stambeno - poslovna građevina "Dušević - Kršovnik" (Rijeka) 
Obiteljska kuća Predovan (Rijeka) 
"Novi List" - prostori skladišta papira, stare rotacije i foto službe (Rijeka) 
Poslovna građevina "Zamet Teracop" (Rijeka) 
Poslovni prostori plesne škole Ivone Brnelić (Rijeka) 
Upravna zgrada "Thermotechnik" (Dražice/Rijeka) 
Obiteljska kuća Žužić (Rijeka) 
Obiteljska kuća Vidak (Kostrena/Rijeka) 
Atlant poslovni centar (Dubrovnik)
Stambeno poslovna građevina "Trsatski park" (Rijeka) 
POS "Drenova" (Rijeka)
Villa "Gruž" (Dubrovnik) 
Poslovno stambena građevina "Žudika" (Rijeka) 
Poslovna zgrada industrijske zone "Kukuljanovo" (Kukuljanovo/Rijeka) 
Gradska uprava Grad Krk - kotlovnica na biomasu (Krk) 


Prodajni objekti

Autosalon "Citroen" (Viškovo)
Autosalon "Peugeot" Škurinje (Rijeka)
Prodajni centar "Bricostore" (Pula)
Trgovački centar "Mercator" (Metković)
Tržnica Opatija (Opatija)
Pekara "Rubinić" (Mošćenička draga) 
Pekara "Škurinje" (Rijeka)


Industrijski objekti

Brodogradilište "3.MAJ" Rijeka - pogon za predmontažu (Rijeka)
Brodogradilište "3.MAJ" Rijeka - hala za obradu profila (Rijeka)
Brodogradilište "3.MAJ" Rijeka - hala za izradu blokova (Rijeka)
Brodogradilište "Viktor Lenac" - dok 11 (Kraljevica)
Brodogradilište "Viktor Lenac" - hala predmontaže (Kraljevica)
Brodogradilište "Viktor Lenac" - radilište metalnih konstrukcija (Kraljevica)
Brodogradilište "Viktor Lenac" - uređenje platoa (Kraljevica)
Centar za razvoj malog i srednjeg poduzetništva (Kukuljanovo) 
Skladište "DI Klana" (Klana/Rijeka)
Hala "Nikas" (Rijeka)
Kontejnerski terminal "Brajdica" - ulazno/izlazni punkt (Rijeka)
Kontejnerski terminal "Brajdica" - servisna radionica (Rijeka)
Aluflexpack - pogon Umag (Umag)
Industrijska zona - sjever (Žminj)
Industrijska zona - jug (Žminj)
Hala "Publicom" (Žegoti/Rijeka)
Poslovna građevina za obradu metala "RZ-27" (Kukuljanovo) 
Skladišna hala "Energy pellets" (Delnice) 
Poslovna hala "Lokve" (Lokve) 
Hala i centar za školovanje "TTO Thermotechnik" (Lukeži/Rijeka) 
Kotlovnica "PO-18" - rekonstrukcija (Rijeka)


Vojarne, policijske postaje, carinske ispostave

Carinska ispostava (Ploče, Beli Manastir, Osijek, Pula, Vinkovci, Vukovar)
Carinska ispostava i T-COM (Kanfanar)
Carinarnica " TDR Rovinj" (Rovinj)
Policijska uprava Primorsko - goranska (Rijeka)
Policijska uprava (Buje)


Ostalo

Toplana "Škurinje" (Rijeka) 
Kotlovnica "SRC Mlaka" (Rijeka) 
Asfaltna baza "Mariščina" (Rijeka) 
Toplana "Vojak" (Rijeka) 
Sveučilišni kampus na Trsatu - toplana/energana (Rijeka)
Sveučilišni kampus na Trsatu - plinsko mjerno regulacijska stanica (Rijeka) 
Obiteljska kuća "Florijan Ban" - ukopani spremnik UNP-a (Rijeka) 
Toplana "Gornja Vežica" (Rijeka) 
Toplana "Kozala" (Rijeka) 
Poslovna građevina "Kraning" - nadzemni spremnik UNP-a (Kukuljanovo) 
Općina Jelenje - ukopani spremnik UNP-a (Gornje Jelenje) 
Toplana "Srdoči" (Rijeka) 
Benzinska stanica (Rabac) 
Benzinska stanica (Kraljevica) 
Toplana "Podmurvice" (Rijeka) 
Toplana "Malonji" (Rijeka) 
Stambena zgrada, Rastočine 3 - remont dizala (Rijeka) 
Stambena zgrada, Franje Čandeka 23 B - remont dizala (Rijeka) 
Dom "Kantrida PGŽ", objekt B - modernizacija dizala 
Stambena zgrada, Andrije Peruča 2 A - remont dizala (Rijeka) 


Na vrh stranice