Rijekaprojekt - energetika d.o.o. - toplinska i zvučna zaštita zgrada

Lučka Uprava - Upravna zgrada (Rijeka)
Sportsko rekreacijski centar "Mlaka" (Rijeka) 
Hotel "Argentina" (Dubrovnik) 
Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" (Krk)
Hotel "Brijuni" (Opatija) 
Hotel "Kontinental" (Opatija) 
Hotel "Agava" (Opatija) 
Višestambena građevina "Zamet" (Rijeka)
Hotel "Delnice" (Delnice) 
Stambene građevine "V69" i "V70" (Rijeka) 
Dječji vrtić "Baška" (Baška) 
Poslovna građevina "Energy pellets" (Delnice) 
Poslovna građevina "Kraning" (Kukuljanovo) 
Hotel "Ambasador" (Opatija) 
Dječji vrtić "Hreljin" (Hreljin) 
Poslovna građevina "Cortina" (Mavrinci/Rijeka) 
Zgrada PG županije "Slogin kula" (Rijeka) 
Autosalon "Cerini" (Rijeka) 
Poslovno - društvena građevina Grada Bakra (Bakar) 
Poslovna građevina "AR-Metal" (Žegoti/Rijeka) 
Višestambena građevina "Brajdi" (Cres) 
Pastoralni centar (Rovinj) 
Višeobiteljska kuća Komadina (Rijeka)
Poslovna hala (Žegoti/Rijeka) 
Pekara "Mali Lošinj" (Mali Lošinj) 
Sportska dvorana "Marino Cvetković"(Opatija) 
Sportska dvorana osnovne škole "Dr. A. Mohorovičić" (Matulji/Opatija)  
Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov", školska zgrada Volosko (Volosko/Opatija)
Hotel "Carolina" (Rab)
Hotel "Eva" (Rab)
Hotel "Riviera" (Pula)
Hotel "Belvedere" (Pula)
Osnovna škola "Viktor Car Emin" (Lovran/Opatija)
Osnovna škola "Hreljin" (Hreljin/Rijeka)
Lučka kapetanija Rijeka (Rijeka)